Những câu hỏi thường gặp - Tất cả Hỏi Đáp
FAQs - Tất cả Hỏi Đáp

ISO là tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hoá có tên đầy đủ theo tiếng anh là: The International Organization for Standardization, được thành lập vào năm 1946 tại Luân Đôn và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 23/02/1947. Nhằm mục đích xây dựng các tiêu chuẩn về sản xuất, thương mại và thông tin... trụ sở chính ở GENERVA (Thuỵ Sĩ).

Là một bộ tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức ISO. Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 năm 2000 gồm 04 tiêu chuẩn chính:

- ISO 9000: 2000 Cơ sở và từ vựng

- ISO 9001: 2000 Hệ thống quản lý chất lượng - các yêu cầu

- ISO 9004: 2000 Cung cấp hướng dẫn cải tiến

- ISO 19011: 2002 Hướng dẫn đánh giá

Khái niệm "chất lượng" trong hệ thống quản lý chất lượng rất rộng bao trùm cả đặc tính kỹ thuật sản phẩm tới những dịch vụ cung cấp cho khách hàng. Vì vậy việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng sẽ giúp cho sản phẩm, dịch vụ cung cấp cho khách hàng được ổn định hơn.

Một hệ thống quản lý môi trường là một phần trong cấu trúc quản lý của một tổ chức, nó chỉ ra các tác động ảnh hưởng đến môi trường do sản phẩm, dịch vụ và quá trình hoạt động của tổ chức gây ra.

Một hệ thống quản lý môi trường giúp đưa ra các quy định, quy tắt liên quan đến môi trường và tính nhất quán trong việc thực hiện thông qua phân phối nguồn lực, phân công trách nhiệm, thực hiện đánh giá liên tục các thủ tục, các quá trình.

Hệ thống quản lý môi trường là một nền tảng trong hoạt động quản lý, nó đưa ra các nguyên tắc buột mọi người tuân thủ khi thực hiện các công việc có ảnh hưởng đến môi trường, từ đó giúp quản lý được các ảnh hưởng của tổ chức đến môi trường.

Là một bộ tiêu chuẩn về công cụ và hệ thống quản lý môi trường. ISO 14000 sẽ hoạt động như một hệ thống để quản lý những hoạt động hàng ngày của công ty có ảnh hưởng đến môi trường.

Do tiểu ban kỷ thuật 207 thuộc tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hoá xây dựng trách nhiệm của tiểu ban kỷ thuật 207 là xây dựng các công cụ và hệ thống quản lý môi trường. Các tiêu chuẩn áp dụng công cụ và hệ thống quả lý môi trường chứ không phải là tiêu chuẩn sản phẩm hay các thông số kỷ thuật hoặc là mức độ ảnh hưởng.Cụ thể nó không bao gồm:

Các phương pháp kiểm tra sự ô nhiểm

Thiết lập các giá trị giới hạn của sự ô nhiểm hoặc là ảnh hưởng.hiết lập các mức độ hoạt động môi trường.

Tiêu chuẩn sản phẩm.

Tiểu ban kỷ thuật 207 phối hợp chặt chẽ với tiểu ban kỷ thuật 106 (phát triển hệ thống chất lượng ISO 9000) trong lĩnh vực đánh giá hệ thống quản lý môi trường.

Tiêu chuẩn ISO 22000 là tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên được triển khai áp dụng cho hệ thống quản lý an tòan thực phẩm.

Là - Trao đổi thông tin hai chiều. Tiêu chuẩn này yêu cầu tổ chức áp dụng tiêu chuẩn chủ động trao đổi thông tin với các bên hữu quan chính yếu để hiểu nhu cầu và yêu cầu của họ cũng như thông báo cho họ về bất cứ khác biệt nào đói.

- Quản lý hệ thống. ISO 22000 được xây dựng dựa trên tiêu chuẩn IS0 9000 trường để nâng cao hiệu quả việc thực hiện hệ thống quản lý an tòan vệ sinh thực phẩm. Các hệ thống này được xây dựng, vận hành và cập nhật trong khuôn khổ hệ thống đã được xây dựng và là một phần của các họat động quản lý chung của tổ chức.

- Kiểm sóat mối nguy. Một hệ thống có hiệu lực để kiểm sóat các mối nguy về an tòan thực phẩm ở mức độ chấp nhận được đối với thành phẩm ( hoặc sản phẩm sẽ chuyển tiếp sang quá trình tiếp trong chuỗi thực phẩm.

 

- Tạo ấn tượng tốt với khách hàng

- Tăng tính minh bạch

- Hợp lý hóa dây chuyền sản xuất

- Giám thiểu các rủi ro đáng kể trong thực phẩm

- Kiểm sóat có hiệu lực các quá trình nội bộ và giảm thiểu các nguy cơ sai lỗi

- Tăng thêm động lực cho người lao động bằng cách chú trọng vào hiệu qủa thực hiện công việc được giao

- Là  tín hiệu tốt về tinh thần chủ động hướng đến đảm bảo an tòan vệ sinh thực phẩm của doanh nghiệp

- Chú trọng giải quyết tiếp các thách thức khách của doanh nghiệp

 

Tất cả mọi loại hình tổ chức, quy mô tổ chức không phân biệt vị trí địa lý, điều kiện văn hoá và xã hội.

Language


Tìm kiếm thông tin

Hỗ trợ online

Telephone number of EFC Việt Nam (028) 38 95 96 95
Telephone number of EFC Việt Nam 09 13 52 58 79

Tin tức khách hàng

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Advertise here !

Liên hệ chúng tôi

  • EFC: 03 Phan Tôn, P. Đa Kao, Q. 1, T.p HCM., Việt Nam
  • Tel : (028) 38 95 96 95 (3 lines)
  • Fax : (028) 38 95 93 94
  • Hotline: 09 13 52 58 79
  • Email: info@efcvietnam.com
  • Gửi thông điệp liên hệ

FOLLOW US ON

Consult on trust